ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement Specialist)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ Communication Officer (Outreach)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ เพศชาย
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสอบทักษะฝีมือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการสุ่มเรียงลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับรองแผนป้องกันโรคโควิดของบริษัทจัดหางานต่างประเทศและรายการตรวจสอบ (เช็คลิสต์)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการสุ่มเรียงลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานสัมนา (Job Fair) การเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ)
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับแรงงานที่จะเดินทางเข้ารัฐอิสราเอล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การทำประกันการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 ให้แรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับแรงงานที่จพะเดินทางเข้ารัฐอิสราเอล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD.
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แจ้งเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ “โอมิครอน”
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›