ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอปายและปางมะผ้า
กรมการจัดหางานขยายเวลาการอนุญาติทำงานคนต่างด้าว กลุ่ม MOU จาก 4 ปี เป็น 6 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-payment (จ้างงานเด็กจบใหม่)ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอรท์
กกจ. เปิดรับสมัคร คนไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล
รมว.แรงงาน สั่งใช้มาตรการป้องกันเชิงรุก เพิ่มความรู้ผู้นำท้องถิ่น ลดปัญหาหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน
สัปดาห์สุดท้าย แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 ตุลาคม 2563
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2563 (จำนวน 4 วัน) เวลา 09.00 - 16.00 น.
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทุ่ง กลุ่ม 3 สัญชาติ ที่ไม่ได้รับการต่ออายุให้มาดำเนินทำใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 ตุลาคม 63
คนต่างด้าวพื้นที่สูงที่ได้รับหนังสือรับรองให้มาติดต่อขอเปลี่ยนเล่มใบอนุญาตทำงาน จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 63
JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 30/2563 เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
“รมว.แรงงาน” จี้ติดตามกวดขัน ต่างด้าวผิดกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน ปลดล็อคงานขายของหน้าร้าน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา บริการรายบุคคล (รายวัน)
จัดหางานได้ดำเนินโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
จัดหางานแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
‹ First  < 7 8 9 10 11 >