ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (point system) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ RSS