เปิดให้ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) ใหม่แล้ว ! ตั้งแต่บัดนี้ไป สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ถือเล่ม CI เดิม RSS

 

ประชาสัมพันธ์ ! เปิดให้จัดทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) ใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     สำหรับแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา) ที่มีเล่ม CI เดิม และต้องการอยู่ต่อในประเทศไทย สามารถเดินทางไปจัดทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) ได้แล้ว ณ ศูนย์ CI จังหวัดระนอง หรือศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดระนอง (Certicate of Indentity : CI)

ที่อยู่ : แพโกฟุก 89/296 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ CI : 098-8591234

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง : 077-862026-8 แผนที่ตั้งศูนย์ CI จังหวัดระนอง


QR Code : Google Map นำทางไปศูนย์ CI จังหวัดระนอง / แพโกฟุก 89/296 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000