รมว.สุชาติ ชวนคนประจำเรือ แจ้งการเดินทางผ่าน e-Service RSS

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดให้บริการยื่นคำขอเดินทาง แจ้งการเดินทางเข้า-ออก สำหรับคนประจำเรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี โดยกระทรวงแรงงานได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการภาครัฐ ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและปัจจุบันการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4 กำลังทยอยพัฒนาแล้วเสร็จ ทำให้คนประจำเรือสามารถแจ้งการเดินทางขาออก และขาเข้า บริษัทจัดหางานให้คนไปทำงานต่างประเทศ สามารถยื่นคำขอแบบรายงานการจัดหางานให้คนไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ตรวจสอบสถานะ พิมพ์แบบรายการการเดินทางออกไปทำงาน และเดินทางกลับจากการเป็นคนประจำเรือนอกราชอาณาจักร ได้ผ่านระบบ e-Service การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กรมการจัดหางาน โดยนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้เชิญบริษัทจัดหางานที่ส่งคนหางานไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ทั้ง 6 บริษัท มาประชุมรับฟังแนวทางการให้บริการการรับแจ้งจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยมีบริษัทจัดหางาน ทีเอสทีชี ไทย จำกัด บริษัทจัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทจัดหางาน ซีทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดหางาน แปซิฟิค ซีทราน ไลน์ส จำกัด บริษัทจัดหางาน บาเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน ทรู (ไทยแลนด์) จำกัด รวม 6 บริษัท ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม และผ่านระบบ Video Conference เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบที่จะเปิดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฯมีกำหนดพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งทุกอย่างกำลังเป็นไปตามเป้าหมาย ที่สำเร็จไปแล้วมีทั้งการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ การชำระเงินค่าทดสอบภาษาเกาหลีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมการจัดหางาน และบริการยื่นคำขอรับแจ้งและการบริหารจัดการข้อมูลการจัดหางานให้คนหางานซึ่งเดินทางออกไปทำงานเป็นคนประจำเรือนอกอาณาจักรนอกจากนี้กรมฯมีกำหนดจะเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน