ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน(point system) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหรรมการผลิต และประเภอกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ประกาศโรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 14-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย สอบถามเพิ่มเติม 053-618080-82 ต่อ 102 (โปรดแต่งกายสุภาพ)
ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทยวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 30,000 บาท
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 17-28 มกราคม 2565
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง 1 อัตรา ตั้งแต่ 14 ม.ค. ถึง 21 ม.ค. 65
ประกาศ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตร ตั้งแต่ 20-30 ธันวาคม 2564
ประกาศ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 13-17 ธันวาคม 2564
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งแต่ 26 พ.ย.64 ถึง 3 ธ.ค.64
 1 2 3 >  Last ›