ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักจัดหางาจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริการออนไลน์ ผ่านคิดอาร์โค้ด ลดการแพร่ของเชื้อโควิด-19
แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID-19)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ
สจจ.สป ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ไม่เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 19/2562 นายไซ เว (MR.SAI WAI)
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562-2563
รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง จำนวนรวม 111 อัตรา
สำนักแรงงานไทย ไทเป เตือนภัยแรงงานไทยจากการรับซิมการ์ด