วันพ่อแห่งชาติ พศ 2563 RSS

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.ในช่วงเช้า เวลา 07:30 น ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ประกอบพิธีทางศาสนา การทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล 2. เวลา 08.30 น ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัด ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม 3. เวลา 19.19 น ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์ครูออมทรัพย์แม่ฮ่องสอนจำกัด ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ เพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจัดกิจกรรมให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ด้วย