จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมนำสิ่งของบริจาคเนื่องในวัน"ร่วมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2564" RSS

 

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมนำสิ่งของบริจาคเนื่องในวัน"ร่วมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2564" ณ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ