จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล RSS

 

จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 12 สค.261 นายฤชุชัย  โปธา จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดพระธาตุปางหมู และใน(ช่วงคำ)ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยมีท่านสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธารพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และเปล่งเสียงทรงพระเจริญ เป็นเสร็จพิธี