รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ จ.แพร่ ร่วมงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ลงพื้นที่ จ.แพร่ ร่วมงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่ จ.แพร่  เยี่ยมชมการบริการด้านแรงงาน  และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   จำนวน 330 ชุด  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 

โดยมี ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางจุรีพร สินธุไพร คณะทำงาน  นางพรปวีณ์ วิชิต  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน 

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ได้นำกระเป๋าผ้าด้นมือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นของฝาก ของขวัญและของชำร่วยจากตำบลห้วยฝาย อำเภอสูงเนินจังหวัดแพร่ มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานภายใต้โครงการกระทรวงแรงงานสานพลังขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563