ท่านปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง RSS

 

วันพุทธที่ 7 ธันวาคม 2559 นายปรีชา อินทรชาทร จัดหางานจังหวัดมหาสารคามออกเยี่ยมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ