นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ RSS

 

วันอังคารที่ 20 ธีันวาคม 2559 นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเครื่อข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม