รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม