อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม RSS

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม  ณ  ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวกาญจนา หันชัยศรี  ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ