อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 RSS

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม