ลงพื้นที่ ตรวจสอบสิทธิคนพิการตามมาตรา 35 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พยัคฆภูมิพิสัย RSS

 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นาย ประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวภิษัชนี แถนศรีแสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตรวจสอบสิทธิคนพิการตามมาตรา 35  กรณีการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ(ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พยัคฆภูมิพิสัย คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว  รับทราบสิทธิ และพร้อมที่จะรับสิทธิ จำนวน 1 ราย