อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา RSS

 

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในสถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง แห่งแรก บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีผู้ประกันตน จำนวน 866 คน และแห่งที่สอง บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีผู้ประกันตน จำนวน 234 คน ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควันในประเทศและต่างประเทศ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย