อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารฯ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

สำหรับศูนย์ CI มีทั้งสิ้นจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างทางการไทย โดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับทางการเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 1 สิงหาคม 2565