รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นจังหวัดระยอง ติดตามผลการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นจังหวัดระยอง ติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ จัดหางานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตลอดจนการจัดทำโครงการ กิจกรรมใหม่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด และศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง