ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการคุ้มครองฯ RSS

 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมของมองโกเลีย

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์  โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Ariunzaya Ayush รัฐมนตรีว่าการกระทรงแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมของมองโกเลีย โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้นำคณะในการต้อนรับ ณ  ชั้น 6 ห้องจัตุมงคล กระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งหารือข้อราชการในประเด็นด้านแรงงาน ได้แก่ ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การบริการจัดหางานการคุ้มครองแรงงาน และความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่จัดภายใต้กรอบแรงงานอาเซียน