ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค ครั้งที่ 4 (The Fourth Technical Meeting) RSS

 

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค ครั้งที่ 4 (The Fourth Technical Meeting) ไทย – ซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 14.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค ครั้งที่ 4 (The Fourth Technical Meeting) ไทย – ซาอุดีอาระเบีย กับ Dr. Adnan Al Nuaim หัวหน้าคณะผู้แทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ของซาอุดีอาระเบีย และคณะ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม