ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ตรีเทพพิทักษ์” และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 29 ปี
แถลงข่าว “ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศ”
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เข้ารับการฝึกและศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)
ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาระเบีย
กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2565

 1 2 3 >  Last ›