กรมการจัดหางาน ร่วม ประชุมซักซ้อมเพี่อหารือ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ลงพื้นที่ จ.แพร่ ร่วมงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และผู้มีรายได้น้อย
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›