การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 8/2563
กรมการจัดหางาน ร่วม ประชุมซักซ้อมเพี่อหารือ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ลงพื้นที่ จ.แพร่ ร่วมงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และผู้มีรายได้น้อย
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›