นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับ   เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย และคณะ
นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2/2563
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2563

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›