9
1
9
อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›