กรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา RSS

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังมาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ (โควิด-19) ของกระทรวงแรงงาน โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกูล อธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารกระทรวงแรงงาน