อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย RSS

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  ให้การต้อนรับ Ms. PARK Jihyun อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงาน โดยมี   นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน   ร่วมให้การต้อนรับ   ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน