อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิจรัญสนิทวงศ์ 33 RSS

 

วันที่ 5 สิงหาคม  2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับบริจาคจากภาคเอกชน อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และไข่ไก่ แก่มูลนิธิจรัญสนิทวงศ์ 33 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย