ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2 RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม