การประชุมหารือติดตามความคืบหน้าส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาระเบีย RSS

 

ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือติดตามความคืบหน้าส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ดร.อับดุลลาห์ อะบู ธีนีน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย ประเด็นความคืบหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย ผ่านระบบ Video Conference ในการนี้นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือกันในประเด็นการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงานของทั้งสองกระทรวง การเพิ่มจำนวนบริษัทจัดหางานไทย และการขึ้นทะเบียนหน่วยงานดังกล่าวกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย การเพิ่มความร่วมมือในการสรรหาบุคลากรทางการพยาบาล รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับต้นทุนการจัดหางาน การรับสมัครงาน และอัตราค่าจ้างที่ยุติธรรมสำหรับแรงงานไทย