การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของพ่อครัว-แม่ครัวไทย


นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Zoom in ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10 ดิจิตอล ทีวี) วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 20.30-21.30 น. ประเด็น : การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของพ่อครัว-แม่ครัวไทย