กรมการจัดหางานน้อมนำ พระราชดำรัสมาเป็นแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทย