กรมการจัดหางาน ประชุมติดตามความคืบหน้าระบบนัดหมายตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และการจ่ายเงินล่วงหน้าฯ

 

กรมการจัดหางาน  ประชุมติดตามความคืบหน้าระบบนัดหมายตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และการจ่ายเงินล่วงหน้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563   นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าระบบนัดหมายตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และการจ่ายเงินล่วงหน้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14  กรมการจัดหางาน