ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ที่ทำการ สจก. 8 แห่งใหม่

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล และ นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ อาคารพลับพลาไชย อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการทำงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ทำการแห่งใหม่นี้สามารถรองรับการให้บริการประชาชน ในการติดต่อราชการได้แบบครบวงจร