รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ JOB EXPO THAILAND 2020ฯ

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีและคณะทำงานรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ JOB EXPO THAILAND 2020