อธิบดีกรมการจัดหางาน ติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมการจัดหางาน ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยกรมการจัดหางาน มีกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นี้