รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) 

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน