รองอธิบดีกรมการจัดหางานหารือเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หารือเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน