อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบ VDO Conferenc ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม