รองอธิบดี กกจ. ให้สัมภาษณ์ รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32

 

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.15 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ประเด็น การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี