รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน(Co-Payment) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 13 มกราคม  2564 เวลา 13.30 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน  เข้าร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าผลการบรรจุงาน (SJC/ไทยมีงานทำ/ต่างประเทศ) และผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)