รองอธิบดีกรมการจัดหางาน การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม