อธิบดีกรมการจัดหางาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564  เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่ชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน  โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน  เข้าร่วม