รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายอรเทพ  อินทรสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยนางจงกล  สุวรรณานนท์   จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และพบปะผู้นำชุมชน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ตรวจช่องทางและมาตรการสกัดกั้นลักลอบเข้าเมือง บริเวณที่ทำการด่านศุลกากรพุน้ำร้อน อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี