อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมเปิดฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ ประจำปี 2021

 

วันที่  17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมเปิดฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์  ประจำปี 2021 ผ่านระบบ Microsoft  Teams –teleconference  ณ  ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีอาวุโส Olli Sorainen กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงาน (MEAE) ของสาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ นางสาววชิราภรณ์ กิระวานิช  กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์  นายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง