รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564  นายอรเทพ อินทรสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบผู้แทน บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) เพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ณ บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ