อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงานกับสมาคมก่อสร้าง เพื่อหารือในแนวปฏิบัติฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงานกับสมาคมก่อสร้าง เพื่อหารือในแนวปฏิบัติกรณีปิด (Seal) แคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงานกับสมาคมก่อสร้าง เพื่อหารือในแนวปฏิบัติกรณีปิด (Seal) แคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน