อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม