ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุม